คณะมนุษยศาสตร์
Search
× Search

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ข่าวคณะมนุษยศาสตร์รายสัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2564
Prapawan Tantrakul

ประชาสัมพันธ์ข่าวคณะมนุษยศาสตร์รายสัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2564

         ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรส่งข้อมูลข่าวสารที่ท่านต้องการประชาสัมพันธ์ บอกเล่า แลกเปลี่ยนผ่านทางช่องทางสื่อออนไลน์ของคณะฯ

ท่านสามารถส่งข้อมูลรายละเอียดมาได้ที่ e-mail : huswu@g.swu.ac.th โดยจะเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวรายสัปดาห์

         ทั้งนี้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งข่าวประจำสัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2564 รายละเอียดดังภาพ

 

Humanities Weekly News Updates (3rd week of March 2021)

You could leave your questions or send interesting news to an email: huswu@g.swu.ac.th

Previous Article กิจกรรมเล่านิทานพื้นบ้าน “คามิชิไบ” ของนักศึกษาเอกไทยศึกษา มหาวิทยาลัยโตเกียวศึกษาต่างประเทศ (TUFS) และนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (SWU)
Next Article ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (กศ.บ.) ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดทักษะการสอน หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้บทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกสำหรับนักเรียนในยุคดิจิทัล”
Print
150 Rate this article:
No rating

 
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2021 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top