Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. นิสิต
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

[ประชาสัมพันธ์ ] -นิสิตชั้นปีที่ 4 การยื่นจบการศึกษา
Dedanan Sawangrat

[ประชาสัมพันธ์ ] -นิสิตชั้นปีที่ 4 การยื่นจบการศึกษา

แจ้งข่าว นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่เรียน SWU300 เรียบร้อยแล้ว

หรือ นิสิตที่ยื่นผลคะแนน Exit-Exam

นิสิตสามารถยื่นขอจบการศึกษาในระบบได้เลย โดยไม่ต้องรอให้ขึ้นเครื่องหมายถูก ✅ในระบบ

Previous Article วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Next Article [ ประชาสัมพันธ์ ] โครงการบริการวิชาการ “พาภาษามาหาเด็ก” ครั้งที่ 1/2567
Print
82 Rate this article:
No rating

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top