Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. ข่าว
 4. วิจัย
 5. วิชาการ
 6. บริการวิชาการ
 7. ติดต่อเรา
 8. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

ผลการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. จะเป็นอย่างไร เราขอชวนท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในเหตุการณ์สำคัญครั้งนี้
Prapawan Tantrakul

ผลการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. จะเป็นอย่างไร เราขอชวนท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในเหตุการณ์สำคัญครั้งนี้

[ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก]

ผลการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. จะเป็นอย่างไร

เราขอชวนท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในเหตุการณ์สำคัญครั้งนี้

รายละเอียดเบื้องต้นงานรายงานผลเลือกตั้ง กทม.:

1.โครงการนี้เป็นความร่วมมือกันของสื่อมวลชนทุกสำนักและหน่วยงานพันธมิตร เช่น คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง สภาผู้แทนราษฎร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยในเขต กทม. เป็นต้น

2.ผู้สนใจร่วมเป็นอาสาสมัครรายงานผลการเลือกตั้งสามารถแสดงความประสงค์โดยกรอกข้อมูลใน link นี้ https://forms.gle/cJjTQLEakGfVLD117 จากนั้น จะได้รับเชิญเข้ากลุ่มไลน์อาสาสมัครประจำเขต ตามเขตที่อาสาสมัครแสดงความสนใจที่จะลงปฏิบัติงาน (รับจำนวนจำกัด เขตละประมาณ 50 คน)

3. จากนั้น แต่ละคนจะได้รับ link เข้าถึง application รายงานผล จากผู้ประสานงานประจำเขต เพื่อลงทะเบียนข้อมูลบุคคลและเลือกหน่วยเลือกตั้งสำหรับลงปฏิบัติงาน

4.อาสาสมัครจะได้รับการอบรมการใช้เครื่องมือและข้อปฏิบัติต่างๆ ก่อนลงปฏิบัติจริง (กำหนดการและรูปแบบการอบรมจะแจ้งให้ทราบเมื่อเข้ากลุ่มไลน์แล้ว)

5.ในวันเลือกตั้ง (22 พ.ค) อาสาสมัครแต่ละคนจะเข้าปฏิบัติงาน ณ หน่วยเลือกตั้งที่เลือกไว้ (หรือได้รับมอบหมาย) ตั้งแต่เวลา 16.30 น. จนกระทั่งการรายงานผลตามภารกิจเสร็จสิ้น (คาดว่าจะไม่เกินเวลา 20.00 น.)

6. อาสาสมัครที่ทำภารกิจสำเร็จครบถ้วนจะได้รับเงินสนับสนุนการทำงาน 500 บาท++ ประกาศนียบัตรรับรองชั่วโมงจิตอาสา ของที่ระลึกและของสมมนาคุณอื่นๆ ในการอบรม ฯลฯ

7. การทำงานครั้งนี้สามารถต่อยอดไปสู่การเป็นอาสาสมัครประชาธิปไตยเพื่อทำงานรายงานผลการเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งต่อ ๆ ไป โดยจะมีกิจกรรมและหรือการอบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะในช่วงที่ยังไม่มีการเลือกตั้งด้วย

Previous Article ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “ทุนสนับสนุนการวิจัย” สำหรับนิสิตหลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
Next Article Humanities Radio เปิดรับสมัครดีเจประจำรายการมนุษย์ Down อังคาร และพฤหัสผลัดกันเม้าท์ ประจำเดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 2565
Print
1031 Rate this article:
No rating

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top