Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. นิสิต
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

รับสมัครนิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Jeonbuk National University สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2567

รับสมัครนิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Jeonbuk National University สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2567

รับสมัครนิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Jeonbuk National University สาธารณรัฐเกาหลี

ประจำปีการศึกษา 2567 รับสมัครจำนวน 20 คน

 

เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีรวมทั้งเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ สามารถนำกลับมาพัฒนาตนเองด้านการศึกษาและการดำรงชีวิตประจำวันให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

 

 ระยะเวลาศึกษา เตือนกันยายน 2567 ถึง เตือนชันวาคม 2567 หรือ เดือนมิถุนายน 2568

 

สามารถสมัคร วันที่ 1 - 10 เมษายน 2567 ที่ห้องสาขาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์ (ห้อง244)

Previous Article 10 เมษายน 2567 - กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2567
Next Article รับสมัครนิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Chungbuk National Universityสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2567
Print
82 Rate this article:
No rating

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top