Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. พัฒนาศักยภาพนิสิตและเครือข่ายศิษย์เก่า
  7. การสื่อสารสากลและกิจการพิเศษ
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 3. Admission
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการส่งเสริมความรู้เท่าทันกับผู้สูงวัยในยุคดิจิทัล ที่องค์การบริการส่วนตำบลสาริกา จังหวัดนครนายก

วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการส่งเสริมความรู้เท่าทันกับผู้สูงวัยในยุคดิจิทัล ที่องค์การบริการส่วนตำบลสาริกา จังหวัดนครนายก

คณะมนุษยศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการส่งเสริมความรู้เท่าทันกับผู้สูงวัยในยุคดิจิทัลระหว่างวันที่   30 – 31 พฤษภาคม 2566 ที่องค์การบริการส่วนตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทันอาชญากรทางดิจิทัลให้ผู้สูงวัย โดยมีบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์เป็นวิทยากรและทีมงาน

          ฝ่ายบริการวิชาการ ขอขอบคุณนายกอบต.สาริกาที่อนุเคราะห์สถานที่ ประธานชมรมผู้สูงวัย เจ้าหน้าที่อบต. ที่ช่วยประสานงานเป็นอย่างดี และผู้สูงวัยทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมในโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาที่เท่าเทียม สอดคล้องกับพันธกิจเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัย และ Sustainable Development Goal 4: การศึกษาที่มีคุณภาพ (SDG 4)

#HUSWU #เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

Previous Article 23 พฤษภาคม 2566 | คณะมนุษยศาสตร์จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาคู่มือสำหรับสายปฏิบัติการ ระยะที่ 2
Next Article บริษัท จัดหางาน เอฟดีไอ (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์ต้องการรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานในตำแหน่ง DATA ENTRY OFFICER
Print
115 Rate this article:
No rating

 
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top