Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. นิสิต
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

วิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2564
Prapawan Tantrakul

วิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2564

[ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา]

วิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2564

http://edservices.op.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5789

 

List of Free Elective Courses in Semester 2 of the Academic Year 2021

http://edservices.op.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5789

 

Previous Article ขอแสดงความยินดีแด่บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ นางสาวพิมพ์ชนก เนตรสว่าง ที่ได้รับคัดเลือกให้กล่าวนำบัณฑิตปฏิญาณตนในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2563
Next Article เปิดรับสมัครชาวค่ายเข้าร่วม ค่ายปลูกป่า 2021 ณ วนอุทยานชะอำ และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
Print
1947 Rate this article:
4.0

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top