คณะมนุษยศาสตร์
Search
× Search

ข่าวสาร

เปิดรับศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ  "เทคนิคการสื่อสารและการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้สูงวัยอย่างไร้ช่องว่าง"

เปิดรับศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ "เทคนิคการสื่อสารและการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้สูงวัยอย่างไร้ช่องว่าง"

เปิดรับศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ

"เทคนิคการสื่อสารและการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้สูงวัยอย่างไร้ช่องว่าง"

อบรมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom

ลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

เข้าร่วมอบรมฟรี มีใบประกาศนียบัตร

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น.

และมีผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา /ด้านภาษาและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

โดย ผศ.ดร. ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย และ อ. ดร. สกุลรัตน์ วรธำรง

เป็นผู้บรรยาย

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่

https://qrgo.page.link/NQKt2

We invite our white-heart alumni

to join our ONLINE & FREE (with certificate) academic service project via Zoom

“Tips in Communication and Adaptation to Live with Senior Citizens Harmoniously” by a Psychological expert, Assistant Professor Dr.Chanya Leesattrupai and a Language and Cross-Cultural Communication expert, Dr.Sakulrat Worathumrong

Date and Time: On 20 February 2021

08.30 am - 04.30 pm

Please go to https://qrgo.page.link/NQKt2 for registration within 15 February 2021

Previous Article การเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 2564 ในรูปแบบ new normal
Next Article Join us in Creative Speaking contest “HU Talk #2” under the topic “Lifelong Learning”
Print
239 Rate this article:
No rating

 
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2021 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top