Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. พัฒนาศักยภาพนิสิตและเครือข่ายศิษย์เก่า
  7. การสื่อสารสากลและกิจการพิเศษ
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 3. นิสิต
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 2 (รหัส64) ที่สนใจรับทุนการศึกษา “ทุนสนับสนุนการวิจัย” สำหรับนิสิตหลักสูตร ศศ.ม. จิตวิทยาพัฒนาการ ประจำภาคเรียนที่ 3/2565 ระหว่างวันที่ 1 - 31 พ.ค.2566 Read more

เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 2 (รหัส64) ที่สนใจรับทุนการศึกษา “ทุนสนับสนุนการวิจัย” สำหรับนิสิตหลักสูตร ศศ.ม. จิตวิทยาพัฒนาการ ประจำภาคเรียนที่ 3/2565 ระหว่างวันที่ 1 - 31 พ.ค.2566

123468910Last

 
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top