Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. นิสิต
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

ขอเชิญชวนนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม ผู้ประกอบการหน้าใหม่ สู่การเป็น START UP
Prapawan Tantrakul

ขอเชิญชวนนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม ผู้ประกอบการหน้าใหม่ สู่การเป็น START UP

[ส่วนกิจการนิสิต]

งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต ร่วมกับบริษัท C asean

📢📢 ขอเชิญชวนนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม

ผู้ประกอบการหน้าใหม่ สู่การเป็น START UP

ลักษณะกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

: ให้ความรู้กับผู้ประกอบการหน้าใหม่ จากธุรกิจเล็กๆ ฝันเล็กๆ ของนิสิต สู่การเป็น เป็น START UP

: ให้ความรู้และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างแนวทางในการประกอบอาชีพ สำหรับผู้ที่มีไฟในการประกอบธุรกิจ /หรือต้องการเริ่มกิจการ

โดยทีมวิทยากรจากบริษัท C asean เป็นบริษัทมุ่งเน้นพัฒนากลุ่มคนรุ่นใหม่ในด้านธุรกิจ โดยไม่แสวงหาผลกำไร

📌ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น.-15.00 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน QR Code

2. นิสิตจะได้รับ Link Meeting ผ่านทางไลน์กลุ่ม

การสมัครแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มไลน์

QR Code กลุ่ม 1 สำหรับนิสิตที่สนใจทั่วไป มีไฟอยากทำธุรกิจ ต้องการได้รับความรู้

QR Code กลุ่ม 2 สำหรับนิสิตที่มีการประกอบธุรกิจอยู่แล้ว (ทุกอาชีพไม่จำกัดรูปแบบ)

***สำหรับผู้เข้าร่วมจะได้รับการบันทึกกิจกรรมเลือก : นิสิตรหัส 59 ลงมา - หมวด 2 (บุคลิกภาพ/จริยธรรม)

นิสิตรหัส 60 เป็นต้นไป - กิจกรรมเลือก ด้านส่งเสริมบุคลิกภาพและกีฬา

***หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณนันทวัน โทร.092-456-6529 คุณบุศยรินทร์ โทร.095-864-1171 หรือสแกน QR Code บน Add ***

 

Consulting Services Student Affairs Division, together with C Asean Company,

invites students to join the project “Developing Creativity and Innovation to Start a STARTUP”.

Workshop activities

-Educate new entrepreneurs to develop a small business or a student's dream to start a STARTUP.

-Educate and encourage creativity and strengthen the career path for those who are passionate about doing business or want to start a business.

The workshop is carried out by a team of speakers from C Asean Company, a non-profit company that focuses on developing a new generation of entrepreneurs.

Date: 18th March 2022, from 1 PM to 3 PM via Zoom Cloud Meetings

How to join the event

1. Register via the QR Code.

2. Students will receive a meeting link via Line Group.

The application is divided into 2 line groups.

QR Code Group 1 is for students who have the passion for business and want to gain knowledge.

QR Code Group 2 is for students who are already doing business (All professions, not limited in form.)

***Participants will receive a record of elective activity.

Students with a student number of 59 and below - category 2 (personality/ethics)

Students with a student number of 60 and above - elective activity in personality and sports development.

***If you have any questions, please contact

Khun Nantawan Tel.092-456-6529, Khun Busyarin Tel.095-864-1171 or scan the QR Code.***

Previous Article ฝ่ายวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมสาขามนุษยศาสตร์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
Next Article รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4576 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
Print
779 Rate this article:
No rating

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top