Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับคณะ
  3. Admission
  4. ข่าว
  5. วิจัย
  6. วิชาการ
  7. บริการวิชาการ
  8. ติดต่อเรา
  9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการประกวดพูดเชิงสร้างสรรค์ HU Talk (แข่งขัน 7 ภาษา ก้าวสู่ความเป็นสากล)
Prapawan Tantrakul

ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการประกวดพูดเชิงสร้างสรรค์ HU Talk (แข่งขัน 7 ภาษา ก้าวสู่ความเป็นสากล)

🎉ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดพูดเชิงสร้างสรรค์ HU Talk (แข่งขัน 7 ภาษา ก้าวสู่ความเป็นสากล)🎉

🟢ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงสังคม เริ่มต้นที่ตัวเรา”🟢

🎁📔โครงการที่จัดขึ้นโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศได้แสดงความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ที่สะท้อนจิตสาธารณะ และทักษะการสื่อสาร ผ่านรูปแบบการพูดเชิงสร้างสรรค์ 7 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส

นักเรียนและอาจารย์ผู้ฝึกซ้อมจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ในรูปแบบออนไลน์❤️❤️

สำหรับการประกวด HU Talk ในรอบที่ 1 นั้น ทุกคนสามารถร่วมกันแชร์ไอเดีย ความคิดเห็น หรือประสบการณ์ของคุณที่เกี่ยวกับ ‘การเปลี่ยนแปลงสังคม เริ่มต้นที่ตัวเรา’ ผ่านทาง 🎥 วิดีโอ ความยาว 3-4 นาที ความคมชัด 720p หรือมากกว่า โดยบันทึกภาพหน้าตรง สวมชุดนักเรียน

🎥 และส่งงานสุดสร้างสรรค์มาได้ที่ https://forms.gle/SzXGEGzMLC9ZNKpv5

⏰ตั้งแต่วันนี้ - 3 มกราคม 2566 และประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบในวันที่ 13 มกราคม 2566⏰

**สามารถศึกษาเกณฑ์การให้คะแนน ผ่านการสแกน QR Code ในโปสเตอร์ หรือ shorturl.at/hvXZ0**

หากมีข้อสงสัยสามารถส่งข้อความได้ที่ Facebook: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมายเหตุ

- แข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 จะมีสิทธิ์เข้าประกวดในรอบที่ 2 ในวันที่ 25 มกราคม 2566 ณ อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์ มศว เพื่อลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ🏆🥇🥈🥉🏅

- รายละเอียดการแข่งขันรอบที่ 2 จะแจ้งให้ทราบผ่านทางอีเมลที่ใช้สมัคร📝

 

🎉Special Project for High-School Students🎉

 

🟢The creative speaking contest, HU Talk (in 7 languages), is opening for grade 9 - 12 students to submit your fantastic works. Our topic is “To Change Society, Start with Yourself First”.🟢

 

🎥For the 1st round of the HU Talk Contest, you can share your ideas, opinions, or experiences about ‘To Change Society, Start with Yourself First’ via a short video clip.

Guideline for Video Clip Presentation:

- Clip resolution: 720p or greater

- Language: choose 1 language from the followings: Thai, English, Chinese, Japanese, Korean, German and French

Length: 3 - 4 minutes

Presenter/Speaker's dress code: student uniform

Send your creative work to https://forms.gle/SzXGEGzMLC9ZNKpv5

Today - 3rd January 2023 (The first round result announcement will be on 13th January 2023)

**The scoring criteria and work submission guideline can be reached by scanning the QR Code or going to the link shorturl.at/hvXZ0**

*Special note* Each student who participates in the contest will receive a certificate of participation.

 

If you have any questions, send your message to Facebook: Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University.

 

Remarks:

-For the contestants who are selected to be in the 2nd round, you are going to present your work at Building 38, the Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University on 25th January 2023, and have a chance to receive a special prize from us.🏆🥇🥈🥉🏅

-The details of the 2nd round of the competition will be informed via email that the contestants used to apply for the contest.📝

Previous Article กำหนดการวันรายงานตัวและฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์
Next Article 6 ธันวาคม: วันสถาปนาวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
Print
327 Rate this article:
5.0

 
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top