Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. นิสิต
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

ขอเชิญรับชมผลงานการแปลของนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น "วิถี Eco ฉบับคนญี่ปุ่น" ในรูปแบบ Ebook
Prapawan Tantrakul

ขอเชิญรับชมผลงานการแปลของนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น "วิถี Eco ฉบับคนญี่ปุ่น" ในรูปแบบ Ebook

วิถี Eco ฉบับคนญี่ปุ่น เป็นผลงานการแปลของนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นจำนวน 48 คนที่เข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการแปลภาษาตะวันออก” คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมรวมข้อมูลและคำศัพท์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับชีวิตที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนของชาวญี่ปุ่น จากบทความในนิตยสารออนไลน์ และสื่อประชาสัมพันธ์ของกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น (Ministry of the Environment Government of Japan) แปลและจัดทำเป็นหนังสือสองภาษา เผยแพร่ในรูปแบบ Ebook เพื่อเป็นข้อมูลและข้อคิดสำหรับบุคคลทั่วไป นอกจากนั้นผู้สนใจอาจใช้ในการศึกษาภาษาญี่ปุ่นและการแปลได้

สามารถรับชมผลงานได้ที่ https://anyflip.com/ofikn/vkqk/

หน่วยงานหรือสถาบันใดต้องการไฟล์หนังสือ สามารถติดต่อขอรับไฟล์หนังสือโดยส่งอีเมลถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์อร --> paton@g.swu.ac.th

 

The Faculty of Humanities proudly presents the bilingual e-book (Thai and Japanese) titled “Japanese Sustainable Lessons” by our undergraduates majoring in Japanese.

This work, a part of the project "Developing the Eastern Language Translation Potential", collects information and interesting vocabulary from Japanese online journals and media

If you are interested in viewing the work, you can scan the QR Code in the picture or click this link https://anyflip.com/ofikn/vkqk/

 

「日本人のエコライフ」は日本の環境省のHPやメールマガジンで紹介された地球温暖化や環境を考える生活に関する情報を引用し、シーナカリンウィロート大学人文学部日本語専攻3年生の学生がタイ語に翻訳したものです。毎日の生活の中で実践したり、留意すべき大切な情報や知識、日本の自治体での様々な取り組みも含まれています。そして、それらをEブックという形で紹介することによって、より多くの人の役に立ちたいと願っています。

Previous Article นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับประกาศนียบัตรรับรองระดับภาษาเวียดนาม ระดับกลางในโอกาสเดินทางไปฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาด้านการสื่อสาร ณ มหาวิทยาลัยฮานอย
Next Article ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ บุคลากรทำแบบสอบถามความผูกพันของบุคลากร
Print
730 Rate this article:
No rating

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top