Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. พัฒนาศักยภาพนิสิตและเครือข่ายศิษย์เก่า
  7. การสื่อสารสากลและกิจการพิเศษ
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 3. นิสิต
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

[ข่าวหน่วยงานภายนอก] โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศึกษา รับสมัครบุคลากร จำนวน 3 อัตรา

[ข่าวหน่วยงานภายนอก] โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศึกษา รับสมัครบุคลากร จำนวน 3 อัตรา

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
สถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศึกษา
รับสมัครบุคลากร จำนวน 3 อัตรา ดังนี้
1 ตำแหน่ง อาจารย์สาธิต (สาขาภาษาจีน) จำนวน 1 อัตรา
2 ตำแหน่ง อาจารย์สาธิต (สาขาภาษาญี่ปุ่น) จำนวน 1 อัตรา
3 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

►ผู้สนใจดูรายละเอียดตามเอกสารไฟล์แนบ และยื่นใบสมัครได้ที่อาคารบริหาร ชั้น 2 สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา อ.องครักษ์ จ.นครนายก

‼รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 - 22 พฤษภาคม 2566 (ตำแหน่งอาจารย์สาธิต)และรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566 (ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา) ในวันและเวลาราชการ​ โทร.02-6495000 ต่อ​ 27602 หรือ 088-8743137

Previous Article [ข่าวหน่วยงานภายนอก] โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา ประชาสัมพันธ์เปิดรับบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครู วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ
Next Article เชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย (ไม่จำกัดสาขาวิชา) ตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Outcomes Survey)
Print
217 Rate this article:
No rating

 
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top