Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. พัฒนาศักยภาพนิสิตและเครือข่ายศิษย์เก่า
  7. การสื่อสารสากลและกิจการพิเศษ
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 3. Admission
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

[ข่าวหน่วยงานภายนอก] โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา ประชาสัมพันธ์เปิดรับบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครู วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ

[ข่าวหน่วยงานภายนอก] โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา ประชาสัมพันธ์เปิดรับบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครู วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ

[ข่าวหน่วยงานภายนอก]
โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา ประชาสัมพันธ์เปิดรับบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูในโรงเรียน เตรียมวิทย์พัฒนา  วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ วิชาละ ๕ อัตรา รวมถึงมีโครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้นิสิตหรือนักศึกษาโดยการพิจารณา มอบทุนการศึกษา ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
#รับสมัครงานครู #ภาษาไทย #ภาษาอังกฤษ

Previous Article [เรียนภาษาจีน] หากท่านประกอบอาชีพรับจ้างย่านอโศกและใกล้ มศว ขอเชิญเรียน ฟรี !! ภาษาจีนเพื่อพัฒนาอาชีพ (เรียนระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น.)
Next Article [ข่าวหน่วยงานภายนอก] โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศึกษา รับสมัครบุคลากร จำนวน 3 อัตรา
Print
201 Rate this article:
No rating

Documents to download

 • page-0002(.jpg, 716.65 KB) - 27 download(s)

 
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top