Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. ข่าว
 4. วิจัย
 5. วิชาการ
 6. บริการวิชาการ
 7. ติดต่อเรา
 8. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

คณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมสรุปผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
Prapawan Tantrakul

คณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมสรุปผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

คณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมสรุปผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ที่ได้ดำเนินการในตำบลบางเพลิง และตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี จันทร์เสม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ SWU-U2T เข้าร่วมฟังสรุปผลการดำเนินงาน

นอกจากชุมชนจะได้เพิ่มมูลค่าสินค้าแล้ว ยังเป็นโอกาสที่ดีระหว่างคณะมนุษยศาสตร์กับชุมชนที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

ขอบคุณทีมงานและผู้อุดหนุนสินค้าท้องถิ่นทุกท่านที่มีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคมของเรานะคะ🙏

ติดต่อซื้อสินค้าไม้กวาด หลากสีและตะกร้าสานชื่อได้ที่

FB บางเพลิง https://www.facebook.com/profile.php?id=100084314411971

 

Associate Professor Dr. Somchai Santiwattanakul, SWU President, together with Associate Professor Cholvit Jearajit, Vice President for Planning and Social Strategy; Assistant Professor Dr. Anchalee Jansem, Dean of the Faculty of Humanities; executive members, and SWU-U2T staff members, attended the session of report on the U2T for BCG Project.

In the U2T for BCG project, the Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University was in charge of the 2 tambons – Bang Phloeng and Thang Klang – in Bang Pahan District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. We helped the local community add value to their products, and we had an excellent opportunity to exchange essential information to develop the society sustainably.

The Faculty of Humanities appreciates all support from our team members and everyone who purchased our products.

If you are interested in buying the colorful brooms and the wicker baskets, please visit Bang Phloeng’s Facebook Page: https://www.facebook.com/profile.php?id=100084314411971

 

 

中文版

在此请允许为大家介绍来自于大城府挽巴韩县挽鹏镇的产品:多种颜色的扫帚和人造藤篮编织。该项目是人文学院组织的后疫情时代促进当地社区经济可持续发展的项目之一, 项目名称是“BCG (U2T for BCG and Regional Development)”。诗纳卡琳威洛大学校长兼副教授Somchai Santinwattanakul 博士,社会计划战略处副处长兼副教授Cholvit Jearajit博士, 人文学院院长助理教授Anchalee Jansem博士, 董事会及一众老师们与SWU-U2T 职员参加工作总结。

这个项目不仅让社区获得更多收入,也让大学与当地之间交流知识,并促进社会可持续发展。

感谢所有参与我们社会项目的本地产品团队和支持者。

如需订购请联系。

挽鹏镇Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100084314411971

Previous Article รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย National Sun Yat-Sen ประเทศไต้หวัน
Next Article คณะมนุษยศาสตร์ร่วมมือกับองค์กรภายนอก ในการจัดค่ายกล้าวรรณกรรม และ ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน ปีที่ 17
Print
421 Rate this article:
No rating

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top