Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. นิสิต
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

นิสิตได้รับรางวัล "การพัฒนาอย่างยั่งยืน"ในโครงการ Zhongqing Cup การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีนครั้งที่ 4 ประจำปีพ.ศ. 2566

นิสิตได้รับรางวัล "การพัฒนาอย่างยั่งยืน"ในโครงการ Zhongqing Cup การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีนครั้งที่ 4 ประจำปีพ.ศ. 2566

🎊คณะมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตคนเก่ง🎊

นางสาวสุธา นินะกุล วิชาเอกภาษาจีน 
นางสาวศุภิสรา มากรด วิชาเอกภาษาจีน 
นางสาวอารยา บุตรเป้า วิชาเอกภาษาจีน 
นางสาวชิดชนก แช่มศักดิ์สิทธิ์ วิชาเอกการตลาด 
นางสาวณัฐณิชา หวังสม วิชาเอกการตลาด 

🏆ได้รับรางวัล "การพัฒนาอย่างยั่งยืน"โครงการ Zhongqing Cup การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีนครั้งที่ 4 ประจำปีพ.ศ. 2566 รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2566 โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้จัดโครงการ และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Yunnan International Innovation & Entrepreneurship Competition (YiiEC) และกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง เป็นผู้ดำเนินโครงการ และเครือข่ายพันธมิตรเพื่อพัฒนาสถาบันขงจื่อและห้องเรียนขงจื่อแห่งประเทศไทย ผู้สนับสนุนโครงการ

Previous Article ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล ในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ
Next Article [ประสัมพันธ์ ] กำหนดการสอบ SWU-SET ปีการศึกษา 2566
Print
234 Rate this article:
No rating

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top