Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. พัฒนาศักยภาพนิสิตและเครือข่ายศิษย์เก่า
  7. การสื่อสารสากลและกิจการพิเศษ
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 3. Admission
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Punyisa Y

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Click : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (swu.ac.th)

 

Previous Article 1 กันยายน - วันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
Next Article แสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย กศ.บ. ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดแต่งคำประพันธ์ ระดับอุดมศึกษา โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ 12
Print
44 Rate this article:
No rating

 
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top