Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  4. แผนงานและประกันคุณภาพ
  5. พัฒนาศักยภาพนิสิตและเครือข่ายศิษย์เก่า
  6. การสื่อสารสากลและกิจการพิเศษ
  7. หน่วยงานภายใน
  8. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  9. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 3. Admission
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์โครงการ "มุ่งเป้าสู้การพัฒนานักวิจัย บนเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการที่สูงขึ้น"ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน (รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM)
nantawat

ประชาสัมพันธ์โครงการ "มุ่งเป้าสู้การพัฒนานักวิจัย บนเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการที่สูงขึ้น"ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน (รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM)

ประชาสัมพันธ์โครงการ "มุ่งเป้าสู้การพัฒนานักวิจัย บนเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการที่สูงขึ้น"ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน (รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM)

Previous Article ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย สมัครเข้าร่วมรับฟังบรรยายและอภิปรายโครงการ "พี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่และเส้นทางสู้ตำแหน่งทางวิชาการ" (รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM)
Next Article เลื่อนสอบ SWU-SET
Print
426 Rate this article:
No rating

 
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top