Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. ข่าว
 4. วิจัย
 5. วิชาการ
 6. บริการวิชาการ
 7. ติดต่อเรา
 8. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

สัมภาษณ์จากรุ่นพี่นิสิต รุ่นที่1 (เอกALC) พี่ๆได้บอกอะไรกันบ้าง
Admin P

สัมภาษณ์จากรุ่นพี่นิสิต รุ่นที่1 (เอกALC) พี่ๆได้บอกอะไรกันบ้าง

สัมภาษณ์จากรุ่นพี่นิสิต รุ่นที่1 (เอกALC) พี่ๆได้บอกอะไรกันบ้าง

Previous Article ประสบการณ์แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมฯ ที่มหาวิทยาลัย Nagoya ประเทศญี่ปุ่น ของนิสิตในหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
Next Article [TCAS66] ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ TCAS รอบที่ 1 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2566 และค่าขึ้นทะเบียนนิสิต ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566
Print
555 Rate this article:
4.0

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top