Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. ข่าว
 4. วิจัย
 5. วิชาการ
 6. บริการวิชาการ
 7. ติดต่อเรา
 8. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

แนะนำผลิตภัณฑ์ไม้กวาดหลากสี และตะกร้าหวายเทียมสานชื่อ จากตำบลบางเพลิง อำเภอบางปะหัน จังหวัดอยุธยา
Prapawan Tantrakul

แนะนำผลิตภัณฑ์ไม้กวาดหลากสี และตะกร้าหวายเทียมสานชื่อ จากตำบลบางเพลิง อำเภอบางปะหัน จังหวัดอยุธยา

“กวาดได้ทั้งวัน อยากขยันเพราะสีสันสดใส” “กวาดได้กวาดดี พ.ศ.นี้ต้องไม้กวาดบางเพลิง” “กวาดทุกพื้นที่ กวาดกี่ทีสียังสดใส”

“ตะกร้าวางไม่หาย เพราะลายเป็นชื่อฉัน”

ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ไม้กวาดหลากสี และตะกร้าหวายเทียมสานชื่อ จากตำบลบางเพลิง อ. บางปะหัน จ.อยุธยา หนึ่งในตำบลที่คณะมนุษยศาสตร์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชุมชนให้มีการเติบโตและรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างยั่งยืนในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)” หรือโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG”💼💼

คณะมนุษยศาสตร์ได้เข้าไปดำเนินงาน 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลบางเพลิง และตำบลทางกลาง อ. บางปะหัน จ.อยุธยา ท่านสามารถรับชมการ update โครงการและแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้ทาง https://huu2t.swu.ac.th และหากสนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถติดต่อได้ทาง Facebook U2T ของตำบล ใน link ด้านล่างนะคะ

🔵Facebook ตำบลทางกลาง: shorturl.at/jwXZ1

🟢Facebook ตำบลบางเพลิง: shorturl.at/bEJZ6

 

Enjoy Cleaning Up your Home and Office with our Colorful Broom.

Personalized Basket: the Unique Basket with Your Name on It.

We proudly present 2 amazing products: the colorful broom and the personalized resin wicker basket. Both are local products from Bang Phloeng, Bang Pahan District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, one of the Tambons that our faculty are responsible for sustainable support local people’s economic growth. This is our Regional Development project or U2T for BCG project.💼💼

In U2T for BCG project, the Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University is in charge of the 2 tambons: Bang Phloeng and Thang Klang, Bang Pahan District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. Visit the project’s details and prototype products via the website https://huu2t.swu.ac.th

If you would like to support our project by purchasing excellent local products, please contact their Facebook Pages.

🔵Thang Klang’s Facebook Page: shorturl.at/jwXZ1

🟢Bang Phloeng’s Facebook Page: shorturl.at/bEJZ6

 

中文版

“因为颜色鲜艳,想要勤奋打扫一整天。” 

“要想扫帚扫得好,这个年代得用‘挽鹏’扫帚。“

“不管你用了多少遍,扫帚颜色依旧鲜艳。”

“我的包无论在哪都可以找到,因为上面写了我的名字。”

在此请允许为大家介绍来自于大城府挽巴韩县挽鹏镇的产品:多种颜色的扫帚和人造藤篮编织。该项目是人文学院组织的后疫情时代促进当地社区经济可持续发展的项目之一, 项目名称是“BCG (U2T for BCG and Regional Development)”。

研究项目主要开展地方在两个区域,分别是大城府挽巴韩县挽鹏镇与中路镇。

有兴趣可以在下方链接中查看项目更新和产品原型设计 https://huu2t.swu.ac.th

如需订购请联系

中路镇Facebook: shorturl.at/jwXZ1

挽鹏镇Facebook: shorturl.at/bEJZ6

 

Previous Article รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3473 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
Next Article การประชุมเตรียมงานขั้นสุดท้ายสำหรับโครงการค่ายกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 17 ปี 2565 และโครงการค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 17 ปี 2565
Print
930 Rate this article:
3.0

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top