Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. ข่าว
 4. วิจัย
 5. วิชาการ
 6. บริการวิชาการ
 7. ติดต่อเรา
 8. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

กิจกรรม Online Job Matching จากสมาคมแผงวงจรไต้หวัน TPCA

กิจกรรม Online Job Matching จากสมาคมแผงวงจรไต้หวัน TPCA

[ ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ]

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเข้าร่วมกิจกรรม Online Job Matching จากสมาคมแผงวงจรไต้หวัน TPCA

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Thailand Board of Investment of Thailand: BOI) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และ สมาคมแผงวงจรไต้หวัน (Taiwan Printed Circuit Association : TPCA) ร่วมกันจัดโครงการ Online Job Matching สัมภาษณ์และรับสมัครงานทางออนไลน์โดยตรงจาก 6 บริษัทเอกชนชั้นนำในอุตสาหกรรม Printed Circuit Board (PCB) จากไต้หวันที่มาตั้งโรงงานในพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย ได้แก่

Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd (ปราจีนบุรี)

Unimicron (Thailand) Co., Ltd. (ฉะเชิงเทรา)

Unitech Printed Circuit Board (Thailand) Co., Ltd. (อ่างทอง)

Zhen Ding Tech. Group Technology Holding Ltd. (ปราจีนบุรี)

Gold Circuit Electronics (Thailand) Co., Ltd. (ปราจีนบุรี)

Yankey Engineering (Thailand) Co., Ltd. (กรุงเทพฯ อยุธยา ปราจีนบุรี และสมุทรปราการ)

มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครรวมทั้งสิ้น อัตรา มอบโอกาสในการทำงานให้แก่นักศึกษาจบใหม่ (ไม่เกิน 1.5 ปี) ผู้ที่กำลังจะจบการศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ ในหลากหลายสาขาวิชา อาทิ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ ภาษาจีน และอื่น ๆ โดยมีตัวอย่างตำแหน่งงานที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

Engineer (ยินดีรับผู้จบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์)

QA/QC (ยินดีรับผู้จบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์)

Marketing

Human Resource Administrator

Chinese Interpreter

Supply Chain (Logistic)

โดยมีอัตราเงินเดือนเริ่มต้น 20,000 บาท สูงสุด 40,000 บาทและผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดี (คะแนน CEFR สูงกว่าระดับ B1 หรือ TOEIC อย่างน้อย 550) ยังมีโอกาสได้ไปงานที่ไต้หวันอีกด้วย

กิจกรรม Online Job Matching กับทั้ง 6 บริษัทนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 - 17.00 น. โดยจะเป็นการสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยผ่านทางช่องทางออนไลน์ และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเริ่มงานได้ทันที (ช่วงเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2567 ขึ้นอยู่กับบริษัทและตำแหน่งงาน)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.STEMPlus.or.th

Previous Article E-book ผลงานแปลวรรณกรรม "รวมเรื่องสั้นเกาหลี ช่วงปี 1920–1940" ผลงานของนิสิตสาขาภาษาเกาหลี
Next Article [ ทุนการศึกษาสำหรับนิสิต ] สำหรับนิสิตที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ Yunnan University of Finance and Economics
Print
196 Rate this article:
No rating

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top