Search
× Search
image

ข่าวสาร

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการเสวนาออนไลน์ Share and Learn ตามสไตล์อาจารย์มืออาชีพ ในยุควิถีชีวิตใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 *ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย*
Prapawan Tantrakul

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการเสวนาออนไลน์ Share and Learn ตามสไตล์อาจารย์มืออาชีพ ในยุควิถีชีวิตใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 *ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย*

[ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก]

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาออนไลน์ Share and Learn ตามสไตล์อาจารย์มืออาชีพ ในยุควิถีชีวิตใหม่ เรื่อง "การศึกษาเพื่อสร้างมาตรฐานการเรียนรู้ และโครงสร้างหลักสูตรที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนสำหรับสังคมยุคปกติใหม่ และยุคปกติในอนาคต" วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 19.00-20.00 น.

(เสวนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom)

โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ทาง http://thailandpod.org/ หรือ https://forms.gle/yNYYPvxKmcY7pD7x6

(ฟรีค่าลงทะเบียน)

Previous Article Welcoming Teachers and Grade 11 Students From Suratpittaya School to HUSWU.
Next Article ภาพกิจกรรมนำชมตลาดคลองเตยและฝึกทักษะการล่ามภาษาญี่ปุ่น
Print
97 Rate this article:
No rating

 
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2022 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top