Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. ข่าว
 4. วิจัย
 5. วิชาการ
 6. บริการวิชาการ
 7. ติดต่อเรา
 8. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

สวัสดีปีใหม่ 2566
Prapawan Tantrakul

สวัสดีปีใหม่ 2566

Happy Holidays & Best wishes for 2023

คณะมนุษยศาสตร์ขอส่งความปรารถนาดีให้ทุกท่าน มีความสุข และกำลังใจ น้อมรับทุกความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปีใหม่นี้ค่ะ

祝你新年快乐,身体健康,充满幸福,万事胜意

Previous Article ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา “ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาทักษะสองภาษา สำหรับนิสิตหลักสูตรศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)” ครั้งที่ 1
Next Article โครงการอบรมภาษาตะวันออก มศว เปิดรับสมัครนักเรียนรุ่น 1/66
Print
632 Rate this article:
No rating

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top