Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. ข่าว
 4. วิจัย
 5. วิชาการ
 6. บริการวิชาการ
 7. ติดต่อเรา
 8. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

โครงการส่งเสริมทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ปี 2564
Prapawan Tantrakul

โครงการส่งเสริมทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ปี 2564

จบไปแล้วสำหรับ "โครงการส่งเสริมทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ปี 2564" ที่สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มศว จัดขึ้นเต็มอิ่ม 3 วันเต็ม วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ และ 11 มีนาคม 2564...เพื่อเพิ่มพูนความความรู้และประสบการณ์แก่พี่ๆ ปี 3-4 ด้านการสร้าง สรรค์ Content ยุคใหม่, เทคนิคการเล่าเรื่องในการตลาดดิจิทัล และการออกแบบกิจกรรมสำหรับเด็กแบบ New Normal....ก่อนที่จะไปฝึกงานและออกไปทำงานกันอย่างแท้จริง

ขอขอบพระคุณวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ รวมถึงเป็นศิษย์เก่าผู้ทรงคุณค่าของสาขาและคณะของเรามา ณ ที่นี้

ขอบพระคุณ "พี่ฝน" คุณปฐมาภรณ์ วิโรจน์พันธุ์  :  Content Curator บริษัท พลีอาดีส บางกอก จำกัด และศิษย์สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มศว รุ่นที่ 8 และ "พี่ไก่" (คุณนิธิ วติวุฒิพงศ์) วิทยากรรับเชิญกิตติมศักดิ์ที่เมตตาสาขาวิชาเราเป็นอย่างมากเจ้าของบริษัท พลีอาดีส บางกอก จำกัด

ขอบพระคุณ "ดร.มนต์ ขอเจริญ  :  หัวหน้าหลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล  คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  อดีตผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสารองค์กรชั้นนำ  ได้แก่  บมจ.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง รักลูกกรุ๊ป  ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  เป็นต้น และศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ มศว รหัส 33

ขอบพระคุณพี่ๆ กลุ่มนิทานแต้มฝัน ทั้งพี่เพิ้งกี้ (คุณเพลิกา โลหารชุน) &พี่ปุยนุ่น (คุณภรณี แทนสวัสดิ์) ศิษย์เก่าสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มศว รุ่นที่ 3

พวกเราชาววรรณกรรรมสำหรับเด็ก ขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างที่สุดอีกครั้งค่าาาา🙏❤️🙏

 

We are really thankful to all the experts and experienced speakers as well as our lovely alumni for taking time to join "The Project of Skills Development and Preparation for upcoming Worklife in 2021" held by Bachelor of Arts Program in Children’s Literature. The objective of this project is to enhance knowledge and experience for the 3rd and 4th-year students in the area of content creation, storytelling techniques, and the design of New Normal activities for children.

Previous Article รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1193 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
Next Article ประชาสัมพันธ์ข่าวคณะมนุษยศาสตร์รายสัปดาห์ที่ 2 เดือนมีนาคม 2564
Print
1229 Rate this article:
No rating

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top