คณะมนุษยศาสตร์
Search
× Search

ข่าวสาร

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย สมัครเข้าร่วมรับฟังบรรยายและอภิปรายโครงการ "พี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่และเส้นทางสู้ตำแหน่งทางวิชาการ" (รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM) Read more

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย สมัครเข้าร่วมรับฟังบรรยายและอภิปรายโครงการ "พี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่และเส้นทางสู้ตำแหน่งทางวิชาการ" (รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM)

First1718192021232526

 
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2021 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top