Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. พัฒนาศักยภาพนิสิตและเครือข่ายศิษย์เก่า
  7. การสื่อสารสากลและกิจการพิเศษ
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. นิสิต
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

TCAS รอบที่ 4 Direct Admission รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2566
Admin P

TCAS รอบที่ 4 Direct Admission รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2566

TCAS รอบที่ 4 Direct Admission
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
🗓️ เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2566 ปิดรับสมัคร เวลา 18.00 น.
ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 7 มิถุนายน 2566 (เฉพาะสาขาวิชาที่มีการสอบสัมภาษณ์)
สอบสัมภาษณ์วันที่ 8 และ 9 มิถุนายน 2566 (เฉพาะสาขาวิชาที่มีการสอบสัมภาษณ์)
*ติดตามรายละเอียดวันสอบสัมภาษณ์ของแต่ละสาขาวิชาได้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ที่เว็บไซต์ https://www.mytcas.com/
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2566 ที่เว็บไซต์ https://www.mytcas.com/
____________________________________________
📌ผู้สมัคร TCAS รอบที่ 4 จะต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้วใน TCAS รอบที่ 1 - 3
ผู้สมัครสามารถสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากสมัครมามากกว่าที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
____________________________________________
✅รายละเอียดประกาศรับสมัครตามเอกสารแนบท้าย
https://admission.swu.ac.th/admissions2/news_content.php...
📞ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานรับนิสิตใหม่ โทร 02 649 5000 ต่อ 11543, 11544, 11545, 15665 และ 15716
📩E-mail: admission@swu.ac.th
📋เอกสารแนบ
https://admission.swu.ac.th/.../file.../1020230529083211.pdf
#TCAS66

Previous Article 30 พฤษภาคม 2566 โครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ SWU U2T for BCG FAIR 2023
Next Article คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ในรอบ Admission คณะมนุษยศาสตร์ มศว
Print
252 Rate this article:
No rating

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top