Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. นิสิต
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ฟุลไบรท์ ประจำปีการศึกษา 2567

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ฟุลไบรท์ ประจำปีการศึกษา 2567

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ฟุลไบรท์ ประจำปีการศึกษา 2567

 

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) แจ้งเรื่องประกาศรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ฟุลไบรท์ ประจำปีการศึกษา 2567 (รายละเอียดดังแนบ)
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม http://www.fulbrightthai.org และสามารถส่งใบสมัครและเอกสารผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
Previous Article เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย National Sun Yat-sen ประเทศไต้หวัน ประจำปีการศึกษา 2566
Next Article ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา “ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตที่มีความเป็นเลิศด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2565”
Print
1442 Rate this article:
4.4

Documents to download

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top