คณะมนุษยศาสตร์
Search
× Search

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ข่าวคณะมนุษยศาสตร์รายสัปดาห์ที่ 5 เดือนมีนาคมและสัปดาห์ที่ 1 เดือนเมษายน 2564
Prapawan Tantrakul

ประชาสัมพันธ์ข่าวคณะมนุษยศาสตร์รายสัปดาห์ที่ 5 เดือนมีนาคมและสัปดาห์ที่ 1 เดือนเมษายน 2564

         ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรส่งข้อมูลข่าวสารที่ท่านต้องการประชาสัมพันธ์ บอกเล่า แลกเปลี่ยนผ่านทางช่องทางสื่อออนไลน์ของคณะฯ

ท่านสามารถส่งข้อมูลรายละเอียดมาได้ที่ e-mail : huswu@g.swu.ac.th โดยจะเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวรายสัปดาห์

         ทั้งนี้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งข่าวประจำสัปดาห์ที่ 5 เดือนมีนาคมและสัปดาห์ที่ 1 เดือนเมษายน 2564 รายละเอียดดังภาพ

 

Humanities Weekly News Updates (5th week of March and 1st week of April 2021)

You could leave your questions or send interesting news to an email: huswu@g.swu.ac.th

Previous Article ประชาสัมพันธ์ โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลและเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
Next Article ประกาศผลการประกวดพูดเชิงสร้างสรรค์ HU Talk #2 /Announcement of the result of the Creative Speaking Contest “HU Talk #2
Print
64 Rate this article:
No rating

 
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2021 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top